Om Vasamuseet

Telefon (vx):
08-519 548 00
Fax:
08-519 548 88
Besöksadress:
Galärvarvsvägen 14, Stockholm
Postadress:
Box 27131
Postnummer:
102 52
Postort:
Stockholm
Website:
http://www.vasamuseet.se/sv/

Uppdrag:

Vasamuseet är en del av myndigheten Statens maritima museer. I myndigheten ingår Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Statens maritima museer är i sin tur en statlig myndighet under kulturdepartementet, med uppdrag att hålla det maritima kulturarvet levande och öka kunskapen om det. Genom att visa och vårda våra museisamlingar, genom att sprida information och stödja andra som arbetar inom vårt ämnesområde medverkar vi till att det maritima kulturarvet bevaras, används och utvecklas. För Vasamuseet del innebär det uppdraget självklart att visa upp skeppet Vasa. Och med utställningar runt skeppet vill vi ytterligare visa hur livet såg ut under 1600-talet. Museet är också en kunskapsinstitution, där det sker ett möte mellan det publika och forskningen. Spetsforskning möter utställningar och programverksamhet i världsklass. Ekonomi År 2009 omsatte Statens maritima museer 230 miljoner kronor. Myndighetens intäkter kommer till 53 procent från egen verksamhet. Resterande 47 procent kommer från statliga anslag. Vi har en hög andel intäkter, eftersom våra museer är välbesökta. Intäkter från vår verksamhet kommer det maritima kulturarvet till godo. Det innebär att vi kan ägna oss åt många spännande maritima projekt. Du kan läsa mer om vår ekonomi i våra årsredovisningar.


Artiklar av Vasamuseet