Kristiina fick pris för sin avhandling

Idéhistorikern Kristiina Savin har tilldelats Vasamuseets vänners pris för sin bok Fortunas klädnader: lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige. I sin avhandling studerar hon frågor om hur människor i 1600-talets Sverige förhöll sig till ödet.

Tvärtemot vad som tidigare hävdats i forskningen var det inte alls självklart att passivt skylla på Gud så fort en olycka inträffade. I en värld där människan var utsatt för fru Fortunas nycker gällde det istället att lära sig hantera lycka och olycka. Det kunde man göra genom att aktivt förhålla sig till sin omvärld och odla sina dygder. Lyckans växlingar förklarades med hänvisning till en allsmäktig Gud, som ville straffa, varna eller visa barmhärtighet. Genom att använda ett omfattande, men tidigare outnyttjat källmaterial visar Kristiina Savin hur riskhantering kunde se ut innan den vetenskapliga revolutionen gett människan en känsla av att behärska sin värld.

Vasamuseets vänners pris om 35 000 kronor delas ut på Gustav Adolf-dagen varje år, den 6 november.

Foto: Jonas Hansson


Publicerat

i

av