Kristiina Savin

Gustav Adolf-pris till Kristiina Savin

Idéhistorikern Kristiina Savin har tilldelats årets Gustav Adolf-pris för sin bok Klädnader: lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige. I sin avhandling studerar hon frågor om lycka, olycka och risk i 1600-talets Sverige och människornas förhållande till ödet.

Tvärtemot vad som tidigare hävdats var det inte alls okej att skylla på Gud så fort en olycka drabbade. I en värld där människan var utsatt för fru Fortunas nycker gällde det istället att lära sig hantera lycka och olycka. Genom att använda ett omfattande, men tidigare outnyttjat källmaterial visar Savin hur riskhantering kunde se ut innan den vetenskapliga revolutionen gett människan en känsla av att behärska sin värld. Lyckans växlingar förklarades med hänvisning till en allsmäktig Gud, som ville straffa, varna eller visa barmhärtighet.

Gustav Adolf-priset om 35 000 kronor delas ut av Vasamuseets vänner på Gustav Adolf-dagen som hålls varje år den 6 november.

Fil dr Kristiina Savin är född 1973 och verksam vid Lunds universitet.

För mer information:
Jenny Rosenius, jenny.rosenius@maritima.se, 08-519 549 50
Martina Siegrist Larsson, martina.siegrist.larsson@maritima.se, 08-519 548 45