Etikett: 1600-talet

  • Gustav Adolf-pris till Kristiina Savin

    Gustav Adolf-pris till Kristiina Savin

    Idéhistorikern Kristiina Savin har tilldelats årets Gustav Adolf-pris för sin bok ”Klädnader: lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige”. I sin avhandling studerar hon frågor om lycka, olycka och risk i 1600-talets Sverige och människornas förhållande till ödet.

  • Vrakfyndet vid Landsort – mytomspunna Resande man

    Vrakfyndet vid Landsort – mytomspunna Resande man

    I november 1660 var det lilla örlogsfartyget Resande Man på Riksrådets uppdrag på väg till Polen för viktiga förhandlingar om ett förbund riktat mot Ryssland.