Etikett: idéhistoria

  • Gustav Adolf-pris till Kristiina Savin

    Gustav Adolf-pris till Kristiina Savin

    Idéhistorikern Kristiina Savin har tilldelats årets Gustav Adolf-pris för sin bok ”Klädnader: lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige”. I sin avhandling studerar hon frågor om lycka, olycka och risk i 1600-talets Sverige och människornas förhållande till ödet.