Vasamuseet bäst i information och kommunikation

Vasamuseet bäst i information och kommunikation

Vasamuseet har tilldelats det prestigefyllda S:t Julianpriset 2012 för sitt arbete med information och kommunikation.

Vasamuseet vann årets S:t Julianpris i kategorin ”Tillgänglig information och kommunikation” i hård konkurrens med Liljevalchs och Funka Nu AB med motiveringen: ”Vasamuseet tjänar som inspiration och utgör ett gott exempel som ett museum för alla. Museet har utvecklat information, kommunikation och samspel med besökande för att dessa ska kunna tillgodogöra sig och uppleva museets utställningar oberoende besökandens funktionsförmåga”.

– Vi har arbetat medvetet i flera år för att tillgängliggöra all information, därför är vi väldigt stolta och glada över priset, säger Vasamuseets chef Marika Hedin.

Några exempel på hur Vasamuseet – en del av Statens maritima museer – arbetar med sin tillgänglighet är att museets hemsida går att läsa på över 35 språk, att det finns en lättläst och en talad webb och att det har tagits fram särskilda Blissymboler som är viktiga för att förstå Vasa.

På museet går det att boka visning på teckenspråk och det tillhandahålls även guider på punktskrift på flera språk. I undervisningen arbetar Vasamuseet kompletterande och strukturerat med  Skype för att nå barn som har svårt att själva komma till museet. Dessutom har ett samarbete i flera år pågått med Astrid Lindgrens barnsjukhus där museets pedagoger besöker barn i sjukhusmiljö.

Vasamuseets pedagoger arbetar med barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning och använder sig i sin undervisning av det så kallade salutogena perspektivet – en metod och grundidé där man utgår från det som fungerar. För ett par år sedan byggde Vasamuseet också ett särskilt pedagogiskt rum – Alla ombord! –  utformat för att fungera för alla barn.

S:t Julianpriset är Stockholms stads pris för att belöna och att uppmärksamma dem som aktivt arbetar för att alla – med eller utan funktionshinder – ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Högupplöst bild: https://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vasamuseet/image/view/vasamuseet-i-vinterskrud-167858

För mer information:

Torbjörn Ågren, Pedagogiska enheten:
torbjorn.agren@maritima.se
tel 08-519 558 12

Martina Siegrist Larsson, Informationsenheten:
martina.siegrist.larsson@maritima.se
tel 08-519 548 45