Etikett: k-märkt

 • Ekonomiskt stöd håller k-märkta fartyg flytande

  Ekonomiskt stöd håller k-märkta fartyg flytande

  Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får fem fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, kraftfulla bogserbåtar och klassiska ångfartyg. Intresset för landets k-märkta fartyg är stort …

 • En kvarts miljon kastar loss med historia

  En kvarts miljon kastar loss med historia

  Dragningskraften hos historiska fartyg är stor. En undersökning som Sjöhistoriska museet har gjort visar att 250 000 personer varje år kliver ombord på Sveriges 126 k-märkta fartyg.

 • Siljan och Dellen k-märks av Sjöhistoriska museet

  Siljan och Dellen k-märks av Sjöhistoriska museet

  Sjöhistoriska museet, som är en del av myndigheten Statens maritima museer, har beslutat att k-märka fartygen Siljan och Dellen med hemmahamn i Insjön i Dalarna respektive Moviken i Hälsingland.

 • Kulturhistoriska fartyg i hela landet får ekonomiskt stöd

  Kulturhistoriska fartyg i hela landet får ekonomiskt stöd

  Sjöhistoriska museet har fördelat 1 miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får åtta olika fartyg med hemmahamnar längs den svenska kusten ta del av stödet. Bland dem finns välkända passagerarångfartyg och segelfartyg.

 • K-märkning av fritidsbåtar blir permanent

  K-märkning av fritidsbåtar blir permanent

  Under nästan tre år har Sjöhistoriska museet k-märkt fritidsbåtar på prov. Nu blir k-märkningen permanent. Det finns ett behov av förståelse för förutsättningar för att kunna bevara en välhållen äldre fritidsbåtsflotta.

 • K-märkning av fritidsbåtar blir permanent

  K-märkning av fritidsbåtar blir permanent

  Under nästan tre år har Sjöhistoriska museet k-märkt fritidsbåtar på prov. Nu görs märkningen permanent. Det finns ett behov av förståelse för förutsättningar för att kunna bevara en välhållen äldre fritidsbåtsflotta.

 • Sjöhistoriskas k-märkning av fritidsbåtar blir permanent

  Sjöhistoriskas k-märkning av fritidsbåtar blir permanent

  Det finns ett behov av förståelse för förutsättningar för att kunna bevara en välhållen äldre fritidsbåtsflotta. Sjöhistoriska hoppas genom k-märkningen att det generella intresset för äldre båtar ökar.

 • Sjöhistoriska på Stockholmsmässan

  Sjöhistoriska på Stockholmsmässan

  Nu är det dags för mässan Allt för sjön. Sjöhistoriska är på plats tillsammans med föreningar som sköter om de fartyg som k-märkts av museet.

 • Kajplats – mitt i stan

  Kajplats – mitt i stan

  I år öppnar Sjöhistoriska museets fartygspir vid Galärvarvet för alla K-märkta fartyg. Nu kan ni som driver verksamheten på ett K-märkt fartyg få möjligheten att visa upp er på en av Stockholms mest välbesökta platser.

 • Två passagerarfartyg k-märks

  Två passagerarfartyg k-märks

  Tisdag 15 november k-märktes de två fartygen Enköping och Östanå I. Statens maritima museer k-märker varje år fartyg med kulturhistoriskt värde. Detta för att uppmärksamma fartygen, och bidra till att de bevaras och används. …