K-märkning av fritidsbåtar blir permanent

K-märkning av fritidsbåtar blir permanent

Under nästan tre år har Sjöhistoriska museet k-märkt fritidsbåtar på prov. Nu görs märkningen permanent.

Det finns ett behov av förståelse för förutsättningar för att kunna bevara en välhållen äldre fritidsbåtsflotta. Sjöhistoriska hoppas genom k-märkningen att det generella intresset för äldre båtar ökar. Museet genomförde under hösten en utvärdering av projektet tillsammans med den ideella veteranbåtsrörelsen, en del offentliga institutioner samt ägarna till de mer än 50 redan k-märkta båtarna.

– Utvärderingen visar att k-märkningen är värdefull och välfungerande. Den har varit väldigt uppskattad och har gett mycket uppmärksamhet åt ett kulturarv som finns spritt över hela landet, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Märkningens princip bygger på frivillighet – båtägarna ansöker själva och Sjöhistoriska gör sedan en kulturhistorisk bedömning. Till skillnad från reglerna kring byggnadsminnen, bygger k-märkningen av fritidsbåtar inte på lagstiftning och innehåller heller inga förbud.

Efter fjolårets utvärdering har Sjöhistoriska museet dessutom tagit fram ett emaljmärke som ska kunna sättas upp i k-märkta fritidsbåtar.

båtmässan Allt för Sjön informerar Sjöhistoriska om k-märkningen av fritidsbåtar under Veteranbåtsforum den 7 mars kl 17.00 i lokal K 13.

 


Publicerat

i

av