18 fritidsbåtar k-märkta

Sjöhistoriska museet har beslutat att k-märka ytterligare 18 fritidsbåtar i Sverige. Museet vill på så sätt uppmuntra de som äger, vårdar samt brukar fritidsbåtar och därmed bevarar en bit kulturhistoria.

I maj i år k-märktes de första åtta fritidsbåtarna. Nu läggs ytterligare 18 till listan över kulturhistoriskt intressanta fritidsbåtar.

– Vi hoppas att k-märkningen ska höja statusen på de äldre fritidsbåtarna. Få länder har så många bevarade träbåtar som Sverige och det finns ett stort intresse såväl nationellt som internationellt, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Under första halvan av 1900-talet fanns många träbåtsvarv med framstående konstruktörer runt om i landet. I folkhemmets tid utvecklades båtlivet till en folkrörelse genom en stor mängd ideella båtklubbar.

K-märkningen är en ren kulturhistorisk värdering, utan kopplingar till lagstiftningar eller andra regelverk.


Publicerat

i

av