En kvarts miljon kastar loss med historia

En kvarts miljon kastar loss med historia

Dragningskraften hos historiska fartyg är stor. En undersökning som Sjöhistoriska museet har gjort visar att 250 000 personer varje år kliver ombord på Sveriges 126 k-märkta fartyg. Undersökningen är ett led i utvecklingen av arbetet med att ta hand om och använda dessa fartyg.

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har k-märkt kulturhistorisk värdefulla fartyg sedan 2001. Den undersökning som museet nu gjort visar att de idag 126 k-märkta fartygen årligen lockar nästan 250 000 passagerare. Av dem är ungefär 40 000 under 19 år. I totalsiffran ingår också de som varit ombord som besättning och som elever.
– Resultatet av undersökningen visar hur stort intresset är för vårt flytande kulturarv. Här finns en dragningskraft som har stor betydelse för besöksnäringen regionalt och lokalt, säger Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska museet.

Undersökningen bygger på uppgifter från fartygens ägare och genomfördes av Sjöhistoriska museet för att samla idéer kring hur arbetet med historiskt intressanta fartyg kan utvecklas.
– Det finns önskemål om utökat stöd för de k-märkta fartygen. Vi har fått in många förslag på verksamheter som kan utvecklas, till exempel satsningar på hantverkskompetens och ett ökat engagemang från fartygens hemkommuner. Bättre ekonomiska villkor efterfrågas förstås också, säger Hans-Lennart Ohlsson.

I resultatet av undersökningen syns dessutom omfattningen av de åtgärder som genomförts på fartygen under senare år. Nya master har kommit på plats, hytter, salonger och byssor har renoverats, hjälpmaskiner och livflottar har tillkommit, bordläggning i både trä och plåt har bytts ut, riggar har återställts, tuber i ångpannor har bytts ut.
– Listan över insatser är mycket imponerande. Och det är tack vare engagemanget hos fartygsägare och föreningar som vi fortfarande kan se dessa fartyg i trafik runt våra kuster, säger Hans-Lennart Ohlsson.

Undersökningen och dess resultat kommer att presenteras i sin helhet under Fartygsforum, som i år arrangeras i Eskilstuna den 11-12 oktober.

Läs mer om Sjöhistoriskas arbete med k-märkning av fartyg och fritidsbåtar på sjohistoriska.se.

Kontakt
Claes Wollentz, 1:e intendent Sjöhistoriska museet
E-post: claes.wollentz@maritima.se
Telefon: 0455-35 93 58 | Mobil: 0733-40 16 40

Fredrik Blomqvist, Intendent Sjöhistoriska museet
Telefon: 08 519 549 38 | Mobil: 0766 31 86 04
E-post: fredrik.blomqvist@maritima.se

Kristoffer Henrysson, informationsavdelningen Sjöhistoriska museet
E-post: kristoffer.henrysson@maritima.se
Telefon:08-519 549 32

 


Publicerat

i

,

av