Siljan och Dellen k-märks av Sjöhistoriska museet

Siljan och Dellen k-märks av Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet, som är en del av myndigheten Statens maritima museer, har beslutat att k-märka fartygen Siljan och Dellen med hemmahamn i Insjön i Dalarna respektive Moviken i Hälsingland. Genom k-märkningen vill museet uppmärksamma de historiskt intressanta fartygen som är värdefulla delar av det maritima kulturarvet. Sammanlagt är nu 115 fartyg i Sverige k-märkta.

– Historiska välbevarade fartyg har en stor betydelse för många maritima kulturmiljöer. Arbetet med att bevara och använda dem engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet. Och ännu fler är de passagerare som kan få uppleva en resa ombord på de här flytande klenoderna, säger Claes Wollentz, 1:e intendent på Sjöhistoriska museet.

Genom k-märkningen vill Sjöhistoriska museet verka för att värdefulla fartyg uppmärksammas, bevaras och brukas. Förhoppningen är att märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta vårt historiska arv. Fartygens ägare ansöker själva om att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller som på annat sätt främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

Läs mer om k-märkta fartyg och om Sjöhistoriskas arbete på www.sjohistoriska.se.

Kontakt
Claes Wollentz, 1:e intendent Sjöhistoriska museet
E-post: claes.wollentz@maritima.se
Telefon: 0733-40 16 40

Kristoffer Henrysson, informationsavdelningen Sjöhistoriska museet
E-post: kristoffer.henrysson@maritima.se
Telefon:08-519 549 32

Ångvarpbåten Siljan k-märkt. Fakta:
Ångvarpbåt
Hemmahamn i Insjön
Byggd 1868, Stora Varvet, Stockholm
Material: Järn
Längd: 21.99 m, Bredd: 4.66 m, Volym: 56 brt

Siljan byggdes vid Stora Varvet i Stockholm 1868 på beställning av Stora Kopparbergs Bergslag AB. Skrovet fraktades på Strömsholms kanal till Smedjebacken och sedan vidare till Tunsta där det nitades samman. Fartyget hade ursprungligen en encylindrig ångmaskin på 16 hk och ett ångvarpspel. 1904 byttes maskinen och den compoundmaskin på 110 hk som fortfarande sitter i fartyget installerades. Siljan anpassades för att också användas i passagerartrafik.1966 köptes fartyget av nuvarande ägare som fortsatte med timmerbogsering till 1972. Idag används Siljan bland annat som representationsfartyg och bevaras med tydliga kulturhistoriska ambitioner.

Dellen – Sveriges äldsta k-märkta fartyg. Fakta:
Passagerarfartyg och bogserbåt.
Hemmahamn: Moviken i Norrdellen
Byggd 1861, Lindbergs varv, Stockholm
Material: Järn
Längd: 18.20 m, Bredd: 3.53 m, Djup: 1.93 m, Volym: 31 brt .

Dellen byggdes år 1861 vid Lindbergs varv, i Stockholm. Beställare var ”Hudiksvall Steam Sawing Mill Company Limited of London”, på svenska Hudiksvalls Ångaktiebolag, i folkmun kallat för Engelska bolaget. Ångmaskinen var på 20 hkr. I aktern fanns en salong, och i fören fanns utrymmet för besättningen. Båten transporterades på järnvägsvagnar till Forsa, där den sjösattes. 1868 överförs fartyget till det nybildade Hudiksvalls Trävaruaktiebolag sedan Engelska Bolaget avvecklat sin verksamhet. Ångbåten Dellen blir kvar i Dellensjöarna med hemmahamn i Forsa. Hon användes främst för persontrafik men också varutransporter. Oscar II reste med fartyget under sin kröningsresa 1873. Dellen motoriseras 1952 och har byggts om ett flertal gånger för att anpassas till olika verksamheter och industriepoker. Under 1970-taler användes fartyget för beställningstrafik med upp till 50 passagerare. Från 2004 har fartyget successivt renoverats.