Fritidsbåtar med historia k-märks av Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet har k-märkt sju fritidsbåtar. Flera av ägarna kommer att få ta emot sina intyg under Skärgårdsmässan på lördag, bland andra Yoldias, Vidar III:s och Vindö 28:an Siestas.

– Det är första gången en Vindö 28 blir k-märkt, det är en vanlig båttyp och extra kul eftersom Siesta är väldigt välbevarad, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Båtens historia viktig

Båtens skick och autenticitet är viktiga kriterier för k-märkningen. Men dokumentation av båten och dess historia är minst lika viktig.

– Det är detta som sätter båten i ett sammanhang och gör dess historia levande. Till exempel Yoldia som byggdes i Finland 1928. Hon smugglades till Sverige för att man ville undgå att betala av på krigsskadeståndet till Sovjet. Eller Pepita som byggdes för eget bruk av varvsägaren och hans son men som fick akterruffen modifierad eftersom sonen var så lång, säger Fredrik Blomqvist.

K-märkning på prov

K-märkning av fritidsbåtar har skett på prov sedan 2009 för att öka allmänhetens kunskaper om den äldre fritidsbåtsflottans historiska värden och uppmuntra de insatser som ägarna gör för att bevara dessa båtar. Ägarna ansöker själva om att få just sin pärla k-märkt, och därmed klassad som kulturhistoriskt värdefull. För att kvala in som k-märkt måste båten ha byggts före 1965 och vara av en typ som varit vanlig i Sverige.

Projektet utvärderas

Projektet har varit mycket framgångsrikt. Hittills har 58 båtar k-märkts och fått mycket uppmärksamhet. Nu utvärderas projektet av Statens maritima museer i samarbete med ideella veteranbåtsföreningar och med ägarna till de båtar som blivit k-märkta. Inga ansökningar kommer därför att handläggas under hösten.

– Vi hoppas kunna permanenta den här typen av k-märkning och ta emot ansökningar igen under våren nästa år, säger Fredrik Blomqvist.

Intyg till flera av ägarna överlämnas under en ceremoni vid Skärgårdsmässan på Djurgården klockan 13 lördagen den 28 maj på mässans scen.


Publicerat

i

av