Passagerarfartyget Enköping k-märks

Två passagerarfartyg k-märks

Tisdag 15 november k-märktes de två fartygen Enköping och Östanå I.

Statens maritima museer k-märker varje år fartyg med kulturhistoriskt värde. Detta för att uppmärksamma fartygen, och bidra till att de bevaras och används. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta vårt historiska arv.

I år k-märks Enköping från 1868 och Östanå I från 1906. Båda fartygen ägs av Strömma Turism och Sjöfart. Fartygen får utöver äran en plakett. Plaketten bekräftar att fartygen är en del av det maritima kulturarvet.

Plaketterna överräcktes vid en ceremoni 15 november ombord s/s Stockholm i Nybroviken i Stockholm. Ceremonin leds av Statens maritima museers överintendent Robert Olsson.

Hittills har Statens maritima museer k-märkt drygt 100 segelfartyg, ångbåtar och motorfartyg. Dessa är viktiga för att berätta om det maritima kulturavet och de ger möjlighet för alla att kunna uppleva livet ombord förr.

 


Publicerat

i

,

av