Etikett: motorfartyg

  • Två passagerarfartyg k-märks

    Två passagerarfartyg k-märks

    Tisdag 15 november k-märktes de två fartygen Enköping och Östanå I. Statens maritima museer k-märker varje år fartyg med kulturhistoriskt värde. Detta för att uppmärksamma fartygen, och bidra till att de bevaras och används. …