Etikett: kulturhistoriskt

 • Ekonomiskt stöd håller k-märkta fartyg flytande

  Ekonomiskt stöd håller k-märkta fartyg flytande

  Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får fem fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, kraftfulla bogserbåtar och klassiska ångfartyg. Intresset för landets k-märkta fartyg är stort …

 • Var finns Årets museum 2012?

  Nu är det dags att skicka in förslag till Årets museum 2012, en utmärkelse som delas ut av Riksförbundet Sveriges museer i samarbete med Svenska ICOM …

 • Två passagerarfartyg k-märks

  Två passagerarfartyg k-märks

  Tisdag 15 november k-märktes de två fartygen Enköping och Östanå I. Statens maritima museer k-märker varje år fartyg med kulturhistoriskt värde. Detta för att uppmärksamma fartygen, och bidra till att de bevaras och används. …

 • Finngrundet öppnar åter

  Finngrundet öppnar åter

  Däcket är nyslipat och lackat. Nu lackas det mot blinkpremiär då fyrskeppet Finngrundet öppnar för besökare efter tre års uppehåll. – Vi bjuder in stockholmarna till en maritim folkfest, säger Maria Ljunggren, projektledare för Sjöhistorisk…

 • Historiska fartyg får ekonomiskt stöd

  Historiska fartyg får ekonomiskt stöd

  Sjöhistoriska museet fördelar nu en miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får nio olika fartyg ta del av stödet. Bland dem finns välkända passagerarångfartyg, seglande lastfartyg, fiskefartyg och örlogsfartyg.Det ekon…

 • Fritidsbåtar med kulturhistoria k-märks

  Fritidsbåtar med kulturhistoria k-märks

  Sjöhistoriska museet k-märker nu ytterligare 13 fritidsbåtar. Ägarna ansöker själva om att få just sin pärla k-märkt, och därmed klassad som kulturhistoriskt intressant. För att kvala in som k-märkt måste båten ha sjösatts före 1965 och…

 • Fartyg med kulturhistoria får ökade bidrag

  Fartyg med kulturhistoria får ökade bidrag

  Det ekonomiska stödet till kulturhistoriskt värdefulla fartyg har fördubblats. Totalt 1 miljon kronor fördelas i år av Sjöhistoriska museet, mot tidigare 500 000 kronor per år. Det betyder att fler fartyg än vanligt kan ta del av bidraget, i å…

 • Fem fartyg k-märks av Sjöhistoriska

  Fem fartyg k-märks av Sjöhistoriska

  Sjöhistoriska museet har beslutat att k-märka ytterligare fem fartyg. Det är Götakanalbåten Diana, fiskebåten Mälaren, minsveparen M21-Saga, timmerbogseraren Hebe och bogseraren Harge som nu får motta utmärkelsen.Genom k-märkningen vill musee…

 • Ökade bidrag till kulturhistoriska fartyg

  Det så kallade fartygsstödet, som Statens maritima museer delar ut årligen genom Sjöhistoriska museet, fördubblas från och med 2010.Fartygsstödet är ett birdag som syftar till att kulturhistoriskt värdefulla fartyg bevaras. Från och med år 2…