Ökade bidrag till kulturhistoriska fartyg

Det så kallade fartygsstödet, som Statens maritima museer delar ut årligen genom Sjöhistoriska museet, fördubblas från och med 2010.

Fartygsstödet är ett birdag som syftar till att kulturhistoriskt värdefulla fartyg bevaras. Från och med år 2010 utökas den totala summan som årligen fördelas, från tidigare 500 000 kronor till en miljon kronor.

Bidraget kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Statens maritima museer/Sjöhistoriska museet. Fartygsägarna får ansöka om stödet och sedan är det Sjöhistoriska museet som delar ut pengarna.

Bredare användningsområde

Förut kunde bidrag bara sökas av ägare till segelfartyg. Under 2009 har modellen omarbetats och stöd kan nu sökas för reparationer av alla slags historiskt intressanta fartygstyper. Det är också flera olika arbeten på ett fartyg än tidigare som kan berättiga till stöd.

– Tidigare delade vi enbart ut bidrag för skrovreparationer men nu har vi öppnat upp också för exempelvis arbeten med rigg, beslag och segel samt renovering av ångmaskin, ångpanna eller traditionell motortyp. Därför känns det naturligt att den totala summan som delas ut också utökas, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museets kulturarvsenhet.


Publicerat

i

av