Fartyg med kulturhistoria får ökade bidrag

Det ekonomiska stödet till kulturhistoriskt värdefulla fartyg har fördubblats. Totalt 1 miljon kronor fördelas i år av Sjöhistoriska museet, mot tidigare 500 000 kronor per år. Det betyder att fler fartyg än vanligt kan ta del av bidraget, i år 12 olika fartyg. Tillsammans speglar de bredden på det maritima kulturarvet och betydelsen av alla eldsjälars engagemang för de flytande klenoderna.

Bland årets mottagare av fartygsstödet finns välkända passagerarångfartyg, före detta seglande lastfartyg, fiskebåtar, tjänstefartyg och kraftfulla bogserbåtar. Fartygsstödet kan bara ges till fartyg som blivit k-märkta av sjöhistoriska museet. Fartygsägaren ansöker själv om bidrag för planerade reparationer och renoveringar. Syftet med bidraget är att stimulera de insatser som görs för att bevara äldre fartyg med ett kulturhistoriskt perspektiv. Fördelningen av bidraget görs med hänsyn till geografisk spridning så att fartyg från olika håll i landet finns bland stödmottagarna.

2010 års fartygsstöd har fördelats på följande sätt:

SMÖGEN:
Asta av Smögen – 100 000 kr
Fiskebåten Asta av Smögen byggdes 1916 på Ringens varv i Marstrand. Hon var en av de första fiskebåtarna som utrustades med elektricitet och trålvinsch. Asta gick i yrkesmässigt fiske till 1981 då hon övertogs av föreningen Tollar & Seiel för att bevaras som museifiskefartyg.

STOCKHOLM:
Blidösund – 100 000 kr
Blidösund byggdes som passagerarångfartyg 1911 på Eriksbergs varv i Göteborg. Fartyget drivs fortfarande med originalångmaskinen från 1911, en tvåcylindrig compoundmaskin. Blidösund är en av få kvarvarande koleldade ångbåtar och ambitionen är att fartyget ska vara ett levande museum där arbetet bedrivs på samma sätt som förr.

Djurgården 3 – 100 000 kr
Ångfärjan Djurgården 3 byggdes 1897 och trafikerade olika trader i Stockholms hamn till 1969. Den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten övertog och rustade upp henne. Djurgården 3 är Stockholms enda kvarvarande ångdrivna Djurgårdsfärja.

SOLNA:
Constantia – 100 000 kr
Constantia är byggd 1908 i Marstal och är ett före detta seglande fraktfartyg. Constantia är en tvåmastad skonare och gick i fraktfart fram till 1967. Idag ägs fartyget av Stiftelsen Solnaskutan och används som skolsegelfartyg.

KARLSTAD:
Harge – 65 000 kr
Bogserbåten Harge byggdes 1907 vid Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad för att användas i norra Vättern där man drog pråmar med sand upp till Hammars glasbruk. År 1958 byggdes hon om till passagerarbåt och fick namnet Kind. Under 1980-talet renoverades Harge till samma utseende som då hon gick som bogserbåt och hon återfick namnet. Fartyget har originalångmaskin och vedeldad panna.

Polstjärnan – 40 000 kr
S/S Polstjärnan beställdes av Vänerns Seglationsstyrelse som tjänstefartyg. Hon byggdes på Lindholmens mekaniska verkstad i Göteborg 1929, och fick ångmaskinen och pannan installerad i Motala Verkstad. Fartyget användes som tjänstefartyg fram till 1983. Ångbåtssällskapet Polstjärnan i Karlstad köpte Polstjärnan och arbetar med att bevara henne.

LYSEKIL:
Harry – 45 000 kr.
Bogserbåten Harry byggdes vid Brynäsvarvet i Gävle 1887. Fartyget har använts för att bogsera pråmar och timmer på olika orter. År 1950 byttes ångmaskinen ut mot en Skandiamotor och hon blev därmed en av Mälarens kraftigare bogserbåtar. Idag ägs Harry av föreningen L. Laurin i Lysekil som har syftet att bevara och bruka Harry för att förmedla kunskap om en viktig epok i Lysekils historia där Skandiamotorerna tillverkades.

BLIDÖ:
Helmi – 25 000 kr
Helmi är en sandkil byggd på Svartlöga 1886. Sandkilarna gick med frakter i skärgården och Helmi en av de sista kvarvarande av sitt slag. Fram till 1946 gick Helmi i traditionell fraktfart och 1988 inleddes en renovering. Helmi är idag en del i ett projekt med syfte att levandegöra Blidöbygdens historia med seglingsverksamhet och visningar ombord.

GÖTEBORG:
Herkules – 100 000 kr
Bogserbåten Herkules byggdes 1939 på Öresundsvarvet i Landskrona för C. L. Hanssons Stuveri AB i Göteborg. Vid leveransen var Herkules en av Nordens starkaste isbrytande bogserbåtar med 750 hkr maskinstyrka. Båten ägs av Bogserbåten Herkules Ekonomiska förening,  ligger vid Maritiman i Göteborg och används som museifartyg och för charterturer och beställningstrafik.

SKILLINGE:
Klara Marie – 25 000 kr
Klara Marie byggdes som ett seglande fraktfartyg i Rönne på Bornholm 1884 för frakter mellan Rönne och Köpenhamn. År 1994 övertogs Klara Marie av föreningen Partrederiet Klara Marie som har renoverat henne och idag används hon som skolsegelfartyg. Klara Marie ses som en representant för de över 300 skutor som haft Skillinge som hemmahamn.

GAMLEBY:
Linnea – 100 000 kr
Linnea byggdes 1915 i Sjötorp som ett seglande fraktfartyg. Fartyget är en typisk representant för skonarriggade jaktskrov byggda i Sjötorp och fartyget var yrkesverksam fram till 1965. Sedan 1968 har hon ägts av Egil Bergström i Gamleby som genomfört mycket stora arbeten för att bevara fartyget som idag används främst för skolseglingar och charterturer.

STRÖMSTAD:
Lord Nelson – 200 000 kr
Lord Nelson byggdes som seglande trålare i Grimsby 1885. Främst användes fartyget för fiske men efter det att hon fått motor och styrhytt också för fraktfart och i Islandsfiske. Sedan 1993 ägs fartyget av Strömstads Maritima förening som planerar att använda henne som skolfartyg. Lord Nelson är en mycket god representant för de många engelska kuttrar som köptes till Sverige under början av 1900-talet.


Publicerat

i

av