Vasamuseet – ett av tre museer

Vasamuseet är en del av myndigheten Statens maritima museer. I myndigheten Statens maritima museer ingår Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet.

Statens maritima museer är i sin tur en statlig myndighet under kulturdepartementet, med uppdrag att hålla det maritima kulturarvet levande och öka kunskapen om det.

År 2009 omsatte Statens maritima museer 230 miljoner kronor.

Myndighetens intäkter kommer till 53 procent från egen verksamhet. Resterande 47 procent kommer från statliga anslag.

Vi har en hög andel intäkter, eftersom våra museer är välbesökta. Intäkter från vår verksamhet kommer det maritima kulturarvet till godo. Det innebär att vi kan ägna oss åt många spännande maritima projekt.

Du kan läsa mer om vår ekonomi i våra årsredovisningar.

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: