Från och med årsskiftet är det fri entré på Sjöhistoriska museet.

Sjöhistoriska blir gratis

Från och med årsskiftet är det fri entré på Sjöhistoriska museet.

– Sjöhistoriska är ett museum som ska ge kunskap och upplevelse för barn och vuxna men också ämnesexperter säger, Hans-Lennart Ohlsson museichef på Sjöhistoriska museet, som är en del av myndigheten Statens maritima museer.

Museet har haft fri entré för besökare under 19 år. Men nu inför Sjöhistoriska fri entré för alla.

– Jag vill gärna jämföra oss med folkbiblioteken. Vårt innehåll ser lite annorlunda ut men i grunden handlar det om kunskap. Och kunskap ska vara gratis, säger Hans-Lennart Ohlsson.

Förutom all verksamhet i museet så finns Sjöhistoriska på Galärvarvet med museifartyg och båtsamling och syns dessutom runt om i landet i samband med t ex marinarkeologiska undersökningar, k-märkning av fartyg och fritidsbåtar och i nätverk kring bevarande av fartyg och kulturhistoriska miljöer.

– Kunskap ska också vara tillgänglig. Vi måste röra på oss och vara publika i vår verksamhet. Och vi använder oss mycket av webben för att kommunicera och för att göra våra samlingar åtkomliga, säger Hans-Lennart Ohlsson.

 


Publicerat

i

av