De får fartygsstöd i år

Kulturhistoriska fartyg i hela landet får ekonomiskt stöd

Sjöhistoriska museet har fördelat 1 miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får åtta olika fartyg med hemmahamnar längs den svenska kusten ta del av stödet. Bland dem finns välkända passagerarångfartyg och segelfartyg.

Det ekonomiska stödet är väldigt efterfrågat och fördubblades 2010 till 1 miljon kronor. I år har Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, tagit emot rekordmånga ansökningar – 49 stycken motsvarande ett värde av 9 miljoner kronor.

– Att bevara och bruka historiskt värdefulla fartyg är en kostsam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Vi tror ändå att pengarna stimulerar till bevarandeinsatser och engagemang som har kulturhistorisk inriktning, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

Fartygsstödet har delats ut av myndigheten sedan 1991 och kan sökas av ägare till fartyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet. Beslut om fördelningen sker i samråd med Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen och rikstäckande föreningar för historiska fartyg.

– Vi lägger vikt vid att stödet fördelas mellan olika kategorier av fartyg till exempel segelfartyg, ångfartyg, bogserbåtar, fiskebåtar, motorfartyg och så vidare men tar också hänsyn till geografisk spridning så att fartyg från olika delar av landet finns bland mottagarna, säger Claes Wollentz.

2012 års fartygsstöd har fördelats enligt nedan.
Samtliga fartyg är k-märkta och finns beskrivna på Sjöhistoriska museets hemsida.

Ångfartyget Ejdern Södertälje
Segelfartyget Ellen Stockholm
Motorfartyget Herkules Göteborg
Segelfartyget Ingo Göteborg
Segelfartyget Mina Lidköping
Segelfartyget Sarpen Simrishamn
Ångfartyget Trafik Hjo
Segelfartyget Westkust Orust
Kontakt
Claes Wollentz, intendent, Sjöhistoriska museet
claes.wollentz@maritima.se
0733-40 16 40

Fredrik Blomqvist, intendent, Sjöhistoriska museet
fredrik.blomqvist@maritima.se
08-519 549 38

Kristoffer Henrysson, informationsenheten, Sjöhistoriska museet
kristoffer.henrysson@maritima.se
08-519 549 32