Historiska fartyg får ekonomiskt stöd

Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får nio olika fartyg ta del av stödet. Bland dem finns välkända passagerarångfartyg, seglande lastfartyg, fiskefartyg och örlogsfartyg.

Det ekonomiska stödet är väldigt efterfrågat och fördubblades i fjol till 1 miljon kronor. I år har Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, tagit emot 27 ansökningar om totalt 4 miljoner kronor.

– Att bevara och bruka historiskt värdefulla fartyg är en kostsam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Vi tror ändå att pengarna stimulerar till bevarandeinsatser och engagemang som har kulturhistorisk inriktning, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

Fartygsstödet har delats ut av myndigheten sedan 1991 och kan i första hand sökas av ägare till fartyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet. Beslut om fördelningen sker i samråd med Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen och rikstäckande föreningar för historiska fartyg.

– Vi lägger vikt vid att stödet fördelas mellan olika kategorier av fartyg till exempel segelfartyg, ångfartyg, bogserbåtar, fiskebåtar, motorfartyg och så vidare men tar också hänsyn till geografisk spridning så att fartyg från olika delar av landet finns bland mottagarna, säger Claes Wollentz.

2011 års fartygsstöd har fördelats enligt nedan.
Samtliga fartyg är k-märkta och finns beskrivna på Sjöhistoriska museets hemsida.

Segelfartyget Deodar, Stockholm: 100 000 kr
Ångfartyget Engelbrekt, Leksand: 100 000 kr
Segelfartyget Helene, Ystad: 100 000 kr
Segelfartyget Kvartsita, Grundsund, Lysekils kommun: 250 000 kr
Passagerarångfartyget Mariefred, Mariefred: 50 000 kr
Fiskefartyget Nordvåg, Träslövsläge, Varbergs kommun: 50 000 kr
Segelfartyget Pamela, Ekenäs, Kalmar kommun: 100 000 kr
Vedettbåten Sprängaren, Gålö, Haninge kommun: 200 000 kr
Motortorpedbåten T56, Gålö, Haninge kommun: 50 000 kr

Kontakt
Claes Wollentz, intendent, Sjöhistoriska museet
claes.wollentz@maritima.se
0733-40 16 40

Fredrik Blomqvist, intendent, Sjöhistoriska museet
fredrik.blomqvist@maritima.se
08-519 549 38

Kristoffer Henrysson, informationsenheten, Sjöhistoriska museet
kristoffer.henrysson@maritima.se
08-519 549 32
Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk


Publicerat

i

av

Etiketter: