Åtta fartyg k-märkta

Nu har Sjöhistoriska museet beslutat att k-märka ytterligare åtta kulturhistoriska fartyg som finns i Göteborg, Smögen, Marstrand, Stockholm och Västerås.

Fredagen den 28, under Skärgårdsmässan i Stockholm, tog ägare till k-märkta fartyg emot plaketter ur museichef Hans-Lennart Olssons hand.

Totalt finns nu drygt etthundra k-märkta fartyg i Sverige.

Följande fartyg har nu blivit k-märkta:

SVEN

Ångbogserbåt byggd 1897.
Hemmahamn: Göteborg
Ägare: Stefan Björnhage och Jan Heed, Göteborg

Ångbogserbåten Sven (ex Björn) byggdes på Göta verken som isbrytande ångbogserare för Åhus. Under kriget 1939-45 tjänstgjorde fartyget som vedettbåt i flottan. Efter kriget återgick Sven till Åhus och var hamnbogserare där fram till 1963. Ångmaskinen ersattes med en G5 diesel, Götaverkens lågvarviga maskin. Fartyget användes för diverse bogsering runt kusten fram till 2007 då nuvarande ägare övertog fartyget.

BORE

Ångisbrytare byggd 1894.
Hemmahamn: Västerås
Ägare: Swecox International, Västerås

Isbrytaren Bore byggdes på Kockums varv för Malmö hamn. Fartyget kunde också ta passagerare som reservfärja mellan Malmö och Köpenhamn. Bore tillhör den första generationen av kraftiga isbrytare som byggdes i slutet av 1800-talet. De var av ”Hamburgtyp” med starkt skrov, stor bredd och runda former. Under båda världskrigen tjänstgjorde fartyget som kanonbåt. Bore var i tjänst fram till 1968. 1983 köptes fartyget av Swecox AB i Västerås och har sedan genomgått en fullständig renovering och återställts till originalskick så långt det är möjligt. Bore användes i filmen om ingenjör Andrés luftfärd.

ÖRNEN

Bogserbåt byggd 1903.
Hemmahamn: Västerås
Ägare: Swecox International, Västerås

Örnen byggdes vid Lundby Mekaniska Verkstad på beställning av Seffle Kanalbolag för bogsering av pråmar och segelfartyg och var utrustad med en 2cy compound ångmaskin på 130 hkr. Fartyget köptes 1920 av Säffle Sågverks AB för bogsering av pråmar på Byälven och i Vänern. År 1942 sålde Örnen vidare till Vätö Rederi AB i Stockholm. Under kriget rekvirerades Örnen av Ostkustens Marinkommando och återlämnades till ägarna 1943. Året därpå såldes fartyget till Fittja för att användes till bogsering av sandpråmar. Efter flera ägarbyten ändrades namnet till ”Örnen Ettan”. 1984 kom hon till Västerås och renoverades.

BIRGER JARL

Passagerarfärja byggd 1953.
Hemmahamn: Stockholm
Ägare: Rederi Birger Jarl, Täby

Birger Jarl byggdes på Finnboda Varv på beställning av Rederi AB Svea för trafik mellan Stockholm–Helsingfors samt till Åbo. Fartyget hade en 4-cylindrig ångmaskin på 3 300 hkr. Under 18 år gick fartyget i Finlandstrafik med Skeppsbron i Stockholm som hemmahamn. Från 1971 gick Birger Jarl i kryssningstrafik till Åland men såldes sedan till ett finsk rederi och sattes in på linjen Skellefteå–Jakobstad. Under 1970- och 80-talen bytte fartyg ägare och namn flera gånger. År 2002 övertog Ånedinlinjen fartyget som återfick sitt gamla namn Birger Jarl. På 1970-talet ändrades akterskeppet, 1982 byttes ångmaskinen mot en dieselmaskin och 1987 byggdes hytter på fördäck. Stora delar av inredningen, med möbler och konstnärlig utsmyckning är dock i originalskick.

HEIMDAL

F.d. lotsbåt byggd 1932.
Hemmahamn: Smögen
Ägare: Christer Samuelsson, Smögen

Heimdal byggdes på Ringens Varv i Marstrand som lotsbåt nr 57 till Göteborgs lotsstation på Ängholmen. Därefter stationerades båten på Långedrag och efter 1957 då Sjöfartsverket övertog henne vid Vinga lotsplats. Heimdal var aktiv som tjänstebåt till 1969 då nuvarande ägare köpte fartyget. Fartyget har idag samma exteriör och skick som från tiden som tjänstebåt.

MARIEHOLM

Fd passagerarfartyg i Svenska Amerika linjen och senare marinens stabsfartyg, byggd 1934.
Hemmahamn: Göteborg
Ägare: Rederi AB Bohus Line SS

Marieholm byggdes i Odense, Danmark, för AB Svenska Amerika Linien. Under 1930-talet utnyttjades Marieholm för matartrafik, främst på uppsamlingsresor från hamnar i Polen och de baltiska staterna till Stockholm med passagerare. År 1940 förvärvades Marieholm av Marinen och döptes om till HMS Marieholm och tjänstgjorde bland annat som stabsfartyg i Kustflottan. Fartyget såldes 1977 till privata intressen och gick under tre år i färjetrafik på linjerna Sandefjord–Göteborg och Malmö–Köpenhamn. Efter några års förfall och ägarbyten blev Marieholm upprustat och ligger sedan 1984 som restaurantfartyg i centrala Göteborg.

NORRSKÄR

Passagerarångfartyg byggt 1910.
Hemmahamn: Stockholm.
Ägare: Waxholmsbolaget

Den klassiska och välkända Norrskär hette tidigare hette vid leveransen från Eriksbergs Mekaniska Verkstad Sandhamns Express. År 1949 blev hon Waxholmsbåt, fick namnet Norrskär och trafikerade bl.a. Husarö både sommar och vinter under många år. Numera går hon fortfarande till Sandhamn på helgerna under sommartid och har renoverats till ett mycket fint skick. Norrskär firar i år hundraårsjubileum och i samband med firandet har hon k-märkts.

SVANEN WEST

Fiskefartyg byggd 1950.
Hemmahamn: Marstrand
Ägare: Marstrands VVS och Skeppsservice

Svanen West beställdes 1948 av Holms Skeppsvarv i Råå, Helsingborg. Hon fick namnet Fortuna och levererades till Brunskär söder om Marstrand. Idag bevaras och används hon i samma kulturområde som då hon var fiskefartyg. De av trä byggda motorfiskebåtarna är i snabb takt på väg att försvinna, bland annat på grund av EU:s fiskeripolitik. Därför är det särskilt viktigt att några av dem bevaras och används för att förmedla kunskap om villkoren inom fiskerinäringen förr.

KONTAKT:

Claes Wollentz, kulturarvsenheten
claes.wollentz@maritima.se
0455-35 93 58


Publicerat

i

av