Historiska fartyg får ekonomiskt stöd

Sjöhistoriska museet fördelar nu en miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får nio olika fartyg ta del av stödet. Bland dem finns välkända passagerarångfartyg, seglande lastfartyg, fiskefartyg och örlogsfartyg.

Det ekonomiska stödet till kulturhistoriskt värdefulla fartyg är väldigt efterfrågat och fördubblades i fjol till en miljon kronor. I år har Sjöhistoriska museet tagit emot 27 ansökningar om totalt 4 miljoner kronor.

– Att bevara och bruka historiskt värdefulla fartyg är en kostsam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Vi tror ändå att pengarna stimulerar till bevarandeinsatser och engagemang som har kulturhistorisk inriktning, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

Till k-märkta fartyg

Fartygsstödet har delats ut av myndigheten sedan 1991 och kan i första hand sökas av ägare till fartyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet. Beslut om fördelningen sker i samråd med Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen och rikstäckande föreningar för historiska fartyg.

– Vi lägger vikt vid att stödet fördelas mellan olika kategorier av fartyg till exempel segelfartyg, ångfartyg, bogserbåtar, fiskebåtar, motorfartyg och så vidare men tar också hänsyn till geografisk spridning så att fartyg från olika delar av landet finns bland mottagarna, säger Claes Wollentz.

2011 års fartygsstöd har fördelats enligt nedan.
Samtliga fartyg är k-märkta och finns beskrivna här på webbplatsen.

  • Segelfartyget Deodar, Stockholm: 100 000 kr
  • Ångfartyget Engelbrekt, Leksand: 100 000 kr
  • Segelfartyget Helene, Ystad: 100 000 kr
  • Segelfartyget Kvartsita, Grundsund, Lysekils kommun: 250 000 kr
  • Passagerarångfartyget Mariefred, Mariefred: 50 000 kr
  • Fiskefartyget Nordvåg, Träslövsläge, Varbergs kommun: 50 000 kr
  • Segelfartyget Pamela, Ekenäs, Kalmar kommun: 100 000 kr
  • Vedettbåten Sprängaren, Gålö, Haninge kommun: 200 000 kr
  • Motortorpedbåten T56, Gålö, Haninge kommun: 50 000 kr

Publicerat

i

av

Etiketter: