Om Nordiska museet

Telefon (vx):
08-519 546 00
Fax:
08-519 545 80
Besöksadress:
Djurgårdsvägen 6-16
Postadress:
Box 27820
Postnummer:
115 93
Postort:
Stockholm
Website:
http://nordiskamuseet.se

Uppdrag:

Nordiska museet, liksom Skansen, är från början en enda mans verk - Artur Hazelius. Han såg hur den gamla bondekulturen gav vika för den nya tiden. Här gällde det att samla in och bevara! Artur Hazelius (1833-1901) är museets grundare och första chef, styresman. Som student i Uppsala blev han gripen av den student-skandinaviska rörelsen med dess starka intresse för de nordiska ländernas gemensamma forntid och framtid. Under en resa i Dalarna 1872 såg han hur den gamla bondekulturen gav vika för industrialismens tryck. Här gällde det att samla in och bevara för kommande generationer det som höll på att försvinna. Han började att samla folkdräkter och allmogeföremål, men snart vidgades samlingsområdet. Den 24 oktober 1873 öppnade han sitt museum som han kallade Skandinavisk-Etnografiska samlingen. Lokalerna låg vid Drottninggatan i Stockholm. 1880 byttes namnet ut till Nordiska museet. Det gjordes till en stiftelse med svenska folket som ägare. Så är det fortfarande - Nordiska museet är alla svenskars egendom.


Artiklar av Nordiska museet