Nordiska museets modesamlingar nu mer tillgängliga än någonsin

Nordiska museet har nu levererat ca 70 000 bilder till projektet Europeana Fashion – ett nätverk bestående av 22 samarbetspartners som representerar Europas ledande modeinstitutioner och -samlingar. Nordiska museet har samlat kläder sedan 1873 och de rika dräkt- och textilsamlingarna utgör cirka en tredjedel av museets totala samlingar. Att digitalisera och förmedla via databaser är ett sätt att förvalta och visa upp föremål, fotografier och böcker. I och med det stora bidraget till EU-projektet Europeana Fashion är Nordiska museets modesamlingar nu mer tillgängliga än någonsin.

Nordiska museet och Europeana Fashion
I slutet av februari avslutades EU-projektet Europeana Fashion som pågått sedan mars 2012. Europeana Fashion är ett nätverk bestående av 22 samarbetspartners från 12 länder som representerar Europas ledande modeinstitutioner och -samlingar. I en unik modeportal har projektet samlat och samordnat ett omfattande digitalt material inom europeisk modehistoria: 700 000 moderelaterade digitala objekt, allt från historiska dräkter till accessoarer, fotografier, planscher, målningar, skisser, filmer och modekataloger.

Nordiska museet har levererat ca 70 000 bilder till Europeana Fashion, vilket är ca 10% av hela portalens innehåll. Museet har i uppdrag att förvalta de rika samlingarna av föremål, fotografier, handlingar och böcker till kommande generationer och att samtidigt visa upp dem idag. Ett av Nordiska museets viktigaste verktyg i detta är att digitalisera och förmedla kunskap om samlingarna via databaser och portaler.

– Europeana Fashion-projektet har inneburit att vi nu i portalen kan visa över 30 000 mode- och dräktföremål från samlingarna samt drygt 1 000 tidskriftsillustrationer med 1800-tals mode. På det sättet sprider vi tillgängligheten och kunskapen om modesamlingarna i ett europeiskt perspektiv, säger Lena Palmqvist, chef för avdelningen Kunskap och förmedling på Nordiska museet.

Under projektets tre år har museet nydigitaliserat över 13 000 fotografier, allt från folkdräktsakvareller till frisyrdokumentationer och mode från NK. Redan tidigare digitaliserat material har gjorts mer sökbart genom nya taggningar. En del av det material som Nordiska museet levererat till projektet utgörs av ca 15 000 bilder på uniformer ur Armémuseums samlingar – ett betydelsefullt samarbete både för de två museerna och för projektet som helhet. För Nordiska museet har deltagandet i projektet också lett till viktigt erfarenhetsutbyte inom ett stort modenätverk i Europa.

– En viktig del av projektet har varit att arbeta fram en gemensam förteckning över modetermer, där de olika europeiska språkens ord och uttryck fått sina korrekta synonymer på övriga språk. Ett arbete som är till stor nytta även utanför Europeana Fashion-projektet, säger Susanna Janfalk som är chef för samlingarna på Nordiska museet.

Nordiska museet och Wikimedia bjuder in till skrivstuga på modetema
Ett sätt att använda portalen är genom skrivstugor, där modeintresserade studenter, forskare, skribenter och andra tar del av det samlade materialet och skriver texter som sätter det i ett sammanhang. Därför har projektet kopplingar till öppna datakällor som Wikipedia och ett flertal skrivstugor har genomförts under projektets gång. Nordiska museet har hållit två och bjuder nu in till en tredje som äger rum 26 mars.

Läs mer om programmet för skrivstugan här
Vill du bevaka skrivstugan eller har frågor om mode på Nordiska museet?

Presskontakt
Lisa Ringsby
Tel 08-519 546 74
E-post lisa.ringsby@nordiskamuseet.se

Modeinstitutionen Nordiska museet
Modets makt är stor. Kläder är inte bara något som värmer och skyddar, utan de speglar också människan som bär dem, samhället och tiden människan lever i. Kläder, såväl folkdräkt, vardagsplagg som modedräkt, är ett av Nordiska museets kärnområden. Museet har samlat kläder sedan starten 1873 då museets grundare, Artur Hazelius, hade ett museum för folkdräkter i åtanke. Där skulle de olika dräkterna för livets och årets högtider finnas representerade. Under de senaste drygt 140 åren har samlingarna vuxit med vardagskläder och modedräkt från 1900-talets alla decennier. Dräkt- och textilsamlingarna utgör cirka en tredjedel av museets totala samlingar. Några av föremålen visas på museet i utställningarna Modemakt, Årets dagar och Folkkonst samt i Textilgalleriet.

I museets bibliotek finns över 30 hyllmeter modelitteratur och en av landets största samlingar av modetidskrifter. Nordiska museets förlag ger ut böcker i ämnet, senast Möte med mode av Berit Eldvik – om hur allmogens sätt att klä sig har påverkats av olika modeuttryck.

Nordiska museets fotografiska samlingar innehåller ca 6 miljoner bilder. Här finns en rad viktiga modefotografer, som Kerstin Bernhard, Gunnar Lund och Sten Didrik Bellander representerade. Samlingen visar också klädedräkt och mode i porträtt och annan typ av dokumentationsfotografi som inte har haft modet i fokus. Båda typerna av fotografi visas i den kommande utställningen Folkhemmets mode, som öppnar 25 april.

 


Publicerat

i

av