Om Naturhistoriska riksmuseet

Telefon (vx):
08-519 540 00
Fax:
08-519 540 85
Besöksadress:
Frescativägen 40, 114 18 Stockholm
Postadress:
Box 50007
Postnummer:
104 05
Postort:
Stockholm
Website:
http://www.nrm.se/

Uppdrag:

Vårt uppdrag Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets verksamhet regleras i huvudsak genom två dokument, dels "Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet" och dels ett årligt regleringsbrev . I instruktionen står bland annat vårt övergripande mål: "Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö." Museet ska utveckla och förmedla kunskap och upplevelser inom vårt verksamhetsområde. Lika viktigt är att vi stimulerar till debatt kring frågor om hur vi påverkar och använder oss av vår naturmiljö. Vi har möjlighet att både erbjuda ny kunskap genom den intensiva forskning som bedrivs i vår organisation, och att föra ut denna kunskap på en mängd olika sätt genom vår publika verksamhet. Museets verksamhet finansieras med anslag, avgifter och bidrag. Bidragen består till största delen av forskningsmedel och är knutna till olika forskningsprojekt. Du kan läsa om finansieringen i våra årsredovisningar. Läs mer: Sök förordningar i Svensk författningssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sök regleringsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om beslutsprocessen från regeringsdirektiv till riksdagsbeslut: Riksdag&Departementlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Artiklar av Naturhistoriska riksmuseet