Undersökning av marknaden gällande bokningssystem

Statens maritima museer undersöker marknaden för nytt bokningssystem och bjuder in till presentation.

De tre museerna (Vasamuseet, Sjöhistoriska museet och Marinmuseum) kan liknas med besöksmål. Totalt antal besökare år 2010 var 1470456.

Bakgrund

Idag har Statens maritima museer ett klientbaserat bokningssystem. Dagens system hanterar alla på myndigheten förekommande bokningar. Idag finns inga tekniska kopplingar i form av filöverföring eller integration till myndighetens övriga stödsystem.

Beskrivning av funktioner

Statens maritima museer har för avsikt att anskaffa en bokningsfunktion för hela myndighetens verksamhet. Funktionen skall vara webbaserad och det skall vara möjligt att koppla på en onlinefunktion så att kunden kan utföra bokningar till Statens maritima museers alla aktiviteter som erbjuds via de tre museerna, online/på nätet, via respektive museums hemsida.

Funktionen ska även vara utformad så att koppling kan ske till Statens maritima museers olika stödsystem via filöverföring (hämta och lämna information). Funktionen skall även klara av att hantera och lägga upp nya avtalskunder, integration och datautbyte av och med formatet SIE4 och/eller XML. Funktionen ska även vara utformad så att den klarar av att hantera och utföra bokningar med flera resurser kopplade till varandra, eller var för sig av, som t.ex. Lokal(er) (resurs) – Guide (personresurs) – Grupp (kund) i samma bokning.

Volymen av antalet bokningar år 2010 var 6500 stycken för hela myndigheten och tyngdpunkten ligger på Vasamuseet. Varje museum har inbördes liknande typ av bokningar och målgrupper men med olika form, paketering och volym. Exempel på bokningar är lokaler, guider, visningar, evenemang och turer.

I begreppet funktion ingår det naturligtvis någon form av system. Vi strävar efter ett modernt standardsystem som är webbaserat och anpassningsbart/utvecklingsbart för Statens maritima museers totala verksamhet. Myndigheten kan även tänka sig en molntjänst.
Vi vill undersöka marknaden och inbjuder härmed till en produktpresentation av relevanta produkter och funktioner.

Presentation och kontakt

Presentationen planeras till vecka 39-40 (27/9-6/10).
Kontakta utvecklingssamordnare Stefan Evensen för frågor och tidsbokning av er presentation, tel: 08 519 549 52.
Maila enligt principen fornamn.efternamn@maritima.se.

Om Statens maritima museer

I myndigheten Statens maritima museer ingår Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona.

Målet för Statens maritima museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Statens maritima musser är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och bedriver ett aktivt miljöarbete som ska leda till att minska myndighetens miljöpåverkan från bland annat energiförbrukning, resor och transporter, drift och underhåll. Alla anställda utbildas/informeras fortlöpande i miljöfrågor. Miljökrav ställs vid inköp av varor och tjänster.


Publicerat

i

av

Etiketter: