Kustbevakare utbildas i kultumiljövård

I ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer och Kustbevakningen har en utbildning för att förebygga kulturarvsbrottslighet under ytan arbetats fram.

Syftet med utbildningen är att stärka kustbevakarens medvetenhet om kulturarvets betydelse, förmedla kunskap om vad som anses vara lagskyddat marint kulturarv och hur detta ska hanteras i samband med misstanke om brott.

– Ökad kunskap i kulturarvsfrågor bidrar till kulturarvets långsiktiga hållbarhet, säger Peter Norman på Riksantikvarieämbetet, som har varit med och tagit fram utbildningen.

Vid en testutbildning som hölls i november deltog förutom ett tiotal kustbevakare även en sjöpolis. Målsättningen under 2010 är att genomföra utbildningen i Kustbevakningens region ost vid fyra tillfällen. På kustbevakningen är man mycket positiv till utbildningen och samarbetet med både Riksantikvarieämbetet och Statens maritima museer, som man tycker har fungerat mycket bra.

Bakgrund

Utbildningsplanen som tagits fram under 2009 har en tydlig koppling till arbetet med att förebygga kulturarvsbrottslighet, men är också en del av rapporteringen av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag i regleringsbrevet: ”i samråd med Statens maritima museer ska en handledning som stöd för myndigheter som hanterar marinarkeologiska ärenden tas fram”. En redovisning av uppdraget har skickats till regeringen.


Publicerat

i

av