Etikett: brottslighet

  • Kustbevakare utbildas i kultumiljövård

    I ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer och Kustbevakningen har en utbildning för att förebygga kulturarvsbrottslighet under ytan arbetats fram. Syftet med utbildningen är att stärka kustbevakarens medvetenhet om kult…