Om Statens maritima museer

Telefon (vx):
08-519 549 00
Fax:
08-519 548 94
Besöksadress:
Kontor: Linnégatan 64, 114 54 Stockholm
Postadress:
Box 27131
Postnummer:
102 52
Postort:
Stockholm
Website:
http://www.maritima.se/

Uppdrag:

Statens maritima museer är en myndighet som ansvarar för statliga museer med maritim inriktning. Museerna är Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Marinmuseum. Myndighetens uppgift är att bevara och utveckla det maritima kulturarvet samt bygga upp kunskaperna om det. Regeringen beslutar vilken inriktning arbetet ska ha och vi får våra instruktioner och regleringsbrev via kulturdepartementet. Instruktionen ingår i Svensk författningssamling som innehåller gällande lagar och förordningar. Regleringsbrevet styr den årliga verksamheten.


Artiklar av Statens maritima museer

Sida 1 av 6123456