Robert Olsson ny ordförande i Riksförbundet Sveriges museer

Robert Olsson ny ordförande i Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer har under museernas vårmöte i Göteborg valt en ny ordförande för förbundet. Ny ordförande är Robert Olsson, överintendent vid Statens maritima museer.

Nyvalda i styrelsen är Stina Westerberg vid Statens musikverk, Yvonne Hagberg som är ordförande vid Kalmar läns museum och Peter Österlin från Malmö Museer.

– Riksförbundet Sveriges museer har en viktig roll som samlande aktör för den svenska museisektorns gemensamma intressen. Jag ser fram emot att driva på arbetet med att stärka museernas roll i samhället, säger Robert Olsson, ny ordförande i Riksförbundet Sveriges museers styrelse och överintendent vid Statens maritima museer.

De svenska museerna har ungefär 18 miljoner besök årligen. Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör när det gäller bland annat utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn. Riksförbundet har drygt 180 medlemsmuseer.

– Det finns många viktiga och aktuella frågor för Riksförbundet Sveriges museer. Därför känns det stimulerande att vi har en så kompetent och engagerad styrelse, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Riksförbundet Sveriges museers styrelse 2012

Ordförande: Robert Olsson, överintendent vid Statens maritima museer
Vice ordförande: Yvonne Hagberg, ordförande Kalmar läns museum
Kassör: Helena Westin, museichef Polismuseet
Sekreterare: Ann-Charlotte Backlund, museichef Stockholms Stadsmuseum
Ledamöter: Ing-Marie Munktell, museichef Museum Gustavianum, Uppsala Maria Jansén, museichef Östergötlands länsmuseum Stina Westerberg, Statens musikverk Peter Österlin, Malmö Museer

 


Publicerat

i

,

av