Museer välkomnar Kulturarvslyftet

Riksförbundet Sveriges museer välkomnar regeringens satsning Kulturarvslyftet, som går ut på att personer som har blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen eller har nedsatt arbetsförmåga ska få jobb med lönebidrag inom kulturområdet.

Pressmeddelandet som pdf

Satsningen beräknas omfatta anställning av 4 400 personer med lönebidrag inom kultursektorn och omfattar tre huvudområden; digitalisering, inventering och vård av kulturarvet.

– Kulturarvslyftet skapar förutsättningar för museerna att arbeta vidare med digitaliseringen av vårt gemensamma kulturarv, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Totalt beräknas satsningen kosta 800 miljoner kronor de närmaste tre åren. För att täcka kostnaderna för arbetsledning förväntas regeringen anslå ett extra bidrag på 270 miljoner kronor till Riksantikvarieämbetet.

– Satsningen ställer höga krav på efterarbete och förvaltning av resultaten, ett arbete som kommer att kräva ytterligare resurser. Det kan exempelvis handla om att skapa system som gör museernas samlingar tillgängliga för allmänheten via internet eller digitalt i fysiska utställningar, säger Mats Persson.

Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och hanterar professionsrelaterade frågor som innefattar bland annat utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn. Riksförbundet har totalt 175 medlemmar.

Information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer: 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

 


Publicerat

i

,

av