Om Myntkabinettet

Telefon (vx):
08-519 553 00
Besöksadress:
Slottsbacken 6, Stockholm
Postadress:
BOX 5428
Postnummer:
114 84
Postort:
Stockholm
Website:
http://myntkabinettet.se/

Uppdrag:

Kungliga Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska Museum - ingår i myndigheten Statens historiska museer. Kungl. Myntkabinettet är ett specialmuseum med nationellt ansvar inom områden som penning- och finanshistoria samt medaljkonst. Museets uppdrag Vi ansvarar för statens samlingar av mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk anknytning från hela världen. Vi ajourhåller och bearbetar ett nationellt myntfyndregister. Genom utställningarna tillgängliggörs samlingarna. Liksom andra statliga museer ger vi service åt forskare och lånar ut föremål till svenska och utländska museer. Vi verkar för att alla ska få möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande. Det yttersta målet är att bevara kulturarvet samt att verka för ett ökat intresse och ökad kunskap om äldre tiders historia.


Artiklar av Myntkabinettet

Sveriges nya mynt och sedlar

Myntkabinettet |
I dag presenterade Riksbanken Sveriges nya sedlar, som kommer att introduceras under 2014–15. En viktig ambition har varit att minska vikten på de nuvarande mynten.

Fortsätt läsa...

 • <div class=
  I samband med festligheterna kring Nobelpriset uppmärksammar Kungl. Myntkabinettet på Slottsbacken två av Alfred Nobels bröder, Robert och Ludvig, som blev framgångsrika inom den tidiga oljeindustrin i dåvarande Ryssland. Besökarna får en inbl...
  " title="Nobelbrödernas verksamhet i Azerbaijan" />
 • Nobelbrödernas verksamhet i Azerbaijan

  Myntkabinettet |
  I samband med festligheterna kring Nobelpriset uppmärksammar Kungl. Myntkabinettet på Slottsbacken två av Alfred Nobels bröder, Robert och Ludvig, som blev framgångsrika inom den tidiga oljeindustrin i dåvarande Ryssland. Besökarna får en inbl...

  Fortsätt läsa...