Nobelbrödernas verksamhet i Azerbaijan

I samband med festligheterna kring Nobelpriset uppmärksammar Kungl. Myntkabinettet på Slottsbacken två av Alfred Nobels bröder, Robert och Ludvig, som blev framgångsrika inom den tidiga oljeindustrin i dåvarande Ryssland. Besökarna får en inblick i Nobelbrödernas företagande, det vackra parkområdet Villa Petrolea, oljefälten kring Baku samt den teknik som gjorde oljeutvinningen och oljetransporterna möjliga. Utställningen invigs idag den 8 december och är producerad på engelska. Den öppnar för allmänheten den 10 december.

Familjen Nobel bedrev under 1800-talet olika typer av rörelser. Det handlade i första hand om vapentillverkning och utveckling av sprängmedel, områden där familjens överhuvud Immanuel Nobel skördade framgångar.

Hans söner fortsatte på den inslagna vägen och särskilt Alfred vann världsrykte som uppfinnare av dynamiten och det röksvaga krutet.

Men även två av hans bröder lyckades slå sig fram och väcka uppmärksamhet. På 1870-talet etablerade de sig på oljefälten i Baku och utvecklade den tidens oljeindustri. Förutom förbättringar inom produktionsledet effektiviserade de även transportvägarna, till sjöss och per järnväg.

Bröderna Nobels företag växte snabbt och under en period hade de över 10 000 anställda. Fram mot sekelskiftet var företaget en av världens ledande leverantörer inom petroleumindustrin.  Robert och Ludvig Nobel spelade en viktig roll i en tid då betydelsen av staden Baku växte i ekonomiskt, politiskt och kulturellt hänseende

Vandringsutställningen på Kungl. Myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum visas fram till den 28 januari då den går vidare till Oslo.

Utställningen är ett samarbete mellan Kungl. Myntkabinettet, Statoil, SOCAR och Azerbaycan Republicasi Medeniyyet ve Turizm Nazirliyi.  Utställningen har tidigare visats i bland annat London, Bryssel och Berlin.

För mer information:

Marknad- och pressansvarig, Louise wehtje 08 5195 5324 eller 0768 809 417

Christopher Lagerqvist, utställningsansvarig, 08 5195 5345

Till redaktionen: De sju bilagda bilderna står fritt till redaktionens förfogande under förutsättning att bildkällan tydligt anges på följande sätt: Copyright: Azerbaijan State Art Museum

Kungl. Myntkabinettet är Sveriges ekonomiska museum och ligger  på Slottsbacken i Gamla stan, mittemot  Kungl. Slottet. Museet har fri entré måndagar och är öppet månd-sönd kl 10-16. I utställningarna får besökarna möta den ekonomiska – och finansiella historien sedan 2500 år. Till museet hör även Tumba Bruksmuseum. Här skildras arbetet kring sedel- och papperstillverkningen och den speciella arbetsmiljön där arbetarna också bodde.


Publicerat

i

av