All världens pengar

En utställning om betalningsmedel, från den lilla kaurisnäckan och de första mynten till dagens plastkort.

Innan mynten var byteshandel förhärskande. Man bytte varor mot tjänster. Allt som ansågs av värde kunde fungera som betalningsmedel t.ex. stenar, bäverskinn, pärlor, te och tobak.

De första mynten präglades ca 600 f.Kr i Lydien, då under grekiskt herravälde, och spred sig snabbt över hela Medelhavsvärlden. Ungefär samtidigt uppträder mynt också i Kina.

Grekerna utvecklade myntningen och romarna följde efter. Dagens mynt har stora likheter med de första romerska mynten.

Kineserna var först i världen med pengar av papper, redan på 1100-talet.
Sverige var det första landet i världen som tryckte banksedlar. De trycktes i Stockholm år 1661.

Se filmen om:

Premonetära betalningsmedel

Antikens Grekland

Tre kända mynt

 

Länk: Myntkabinetet

 


av