Rikets finanser

Utställningen visar den svenska finanshistorien från 1600-talet till idag.
Banbrytaren Johan Palmstruch presenteras i täten av en kavalkad berömda finansmän. Han grundade Stockholms Banco och gav ut världens första banksedlar.

Utställningen har kompletterats med historien om kopparens betydelse för svensk ekonomi och världens största präglade mynt, de så kallade plåtmynten. Det finns över 1000 plåtmynt i Kungl. Myntkabinettets samling.

Ett flertal aktörer presenteras, bl.a.:
– Sveriges Riksbank – världens äldsta ännu fungerande centralbank.
– Affärsbankerna – med en mångfald privatbankssedlar under 1800-talet.
– Försäkringsbolagen – de tidiga försäkringsbreven
– Aktiebolaget – det anonyma ägandet
– Börsen – om hausse och baisse.


Publicerat

i

,

av