Om Sjöhistoriska museet

Telefon (vx):
08-519 549 00
Besöksadress:
Djurgårdsbrunnsvägen 24, 115 27 Stockholm
Postadress:
Box 27131
Postnummer:
102 52
Postort:
Stockholm
Website:
http://www.sjohistoriska.se

Uppdrag:

Sjöhistoriska museet ingår tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum i Statens maritima museer. Museet verkar inom myndighetens uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar. Det sker genom att i en mångfald former levandegöra vårt sjöhistoriska arv och sprida kunskap om maritim historia, bland annat genom utställningar och undervisning och insamling av maritimhistoriskt värdefulla föremål. I museet visas fartygsinteriörer, navigationsinstrument, vapen, galjonsfigurer, sjömansarbeten och konst. Originalkajutan och den solkrönta akterspegeln från skonerten Amphion finns bevarade. Amphion var Gustav III:s chefsfartyg under kriget mot Ryssland 1788-90.


Artiklar av Sjöhistoriska museet