Var med i fyndjakten på Birka i sommar

Sjöhistoriska museets marinarkeologer återvänder till Birka för att fortsätta undersökningen av den vikingatida hamnen. Arkeologernas fältstation är öppen för besökare varje dag mellan den 26 juli 17 augusti. Upplev en äkta arkeologisk utgrävning, lär dig mer om arkeologi och vikingatiden och se unika fynd komma upp till ytan!

– Det här är tionde året som vi arbetar med projektet Maritima Birka. Nu handlar det om att förtydliga de resultat vi fått fram tidigare och knyta ihop säcken lite när det gäller historien om Birkas stora hamn, säger Nina Eklöf, chef för arkeologienheten på Sjöhistoriska museet.

Den långa raden fynd från tidigare undersökningar har visat att den hamnen på Birka varit större och mer avancerad än man tidigare trott. Föremålen ger en unik inblick i det vikingatida vardagslivet. Under utgrävningarna har arkeologerna hittills hittat repstumpar, djurben, keramik, bärnsten och en mängd olika träföremål. Trä bevaras väl i de syrefattiga sjösedimenten, och vid Birka finns möjlighet att hitta helt nya typer av föremål från vikingatiden.

– Vi förväntar oss att göra nya unika fynd i år. Nu har vi en brygga ut så att besökarna kommer att kunna följa arbetet och se nya föremål bryta vattenytan. Dessutom får man vara med och sikta fram och registrera fynd, säger Nina Eklöf.

I museet på Birka presenteras tidigare fynd, resultat och frågeställningar.

Arkeologernas arbete kan också följas via bloggen på Sjöhistoriskas hemsida, Twitter, Instagram och Facebook.

Mer info:
https://www.sjohistoriska.se/sv/Kusten-runt/Marinarkeologi/Besok/

https://www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/Blogg/marinarkeobloggen/

https://www.sjohistoriska.se/sv/Kusten-runt/Marinarkeologi/Hur-arbetar-en-marinarkeolog/


Kontakt

Nina Eklöf, vik enhetschef Arkeologienheten Sjöhistoriska museet.
Ansvarig för den publika fältstationen på Birka
Tel: 08-51954989
Mobil: 0705-866265
E-post: nina.eklof@maritima.se

Andréas Olsson, Arkeologienheten Sjöhistoriska museet
Fältarbetsledare för den marinarkeologiska undersökningen
Tel: 08-51954956
Mobil: 0705-195120
E-post: andreas.olsson@maritima.se