Nya undersökningar på Birka

Nu har marinarkeologer från Sjöhistoriska museet och Södertörns högskola inlett de årligen återkommande undersökningarna av Birka. Tillsammans försöker de förstå hur staden fungerat – ur ett maritimt perspektiv. En sjöstad på pålar, ett försvarsverk på vatten eller ett torg utanför strandlinjen? Fynd på sjöböttnen utanför Birka ställer nya frågor om den vikingatida staden. – Undersökningar av hamnen utanför Svarta jorden visar att den är betydligt mer komplex än vi trott tidigare, säger Andréas Olsson, chef på arkeologienheten på Sjöhistoriska museet.

Vikingastad med överraskningar

Birka på Björkö i Mälaren var bebodd under tidig vikingatid, från 700-talet fram till 900-talet. Platsen är en av Sveriges mest undersökta fornlämningar. Trots det finns det mycket kvar att upptäcka, särskilt Birkas hamnar och sjöfart är ett outforskat område. – Birka är en självklar plats att bedriva forskning kring vikingatidens skepp, sjöfart och kommunikation, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola. Årets undersökningar är koncentrerade till vattenområdet utanför den centrala bebyggelsen, även kallat Svarta jorden. – Hamnen är något av ett mysterium för oss, den är långt mer avancerad än man tidigare trott. Vi ser att det finns spår efter olika typer av bryggor och plattformar och pirar i vattnet, men vi har ännu inte förstått hur det har sett ut eller använts till, säger Andréas Olsson.

Staden växte ut i sjön

Mer än hundra meter från den vikingatida strandlinjen har marinarkeologerna hittat pålningar, timmer och stensamlingar. Lämningarna på sjöbottnen visar att det funnits någon typ av plattform anlagd i vattnet. Vilken funktion pålarna och stensamlingarna har haft är oklart. Klart är att staden har växt från land – ut på sjön. Men hur det verkligen sett ut är fortfarande en obesvarad fråga. – Det är naturligt att tänka sig att staden haft en försvarsanläggning i vattnet, men fynden beskriver också något mer. Det är inte otänkbart att hamnen fungerat som stadens torg, säger Johan Rönnby.

Hoppas hitta vikingaskepp

Fynd från utgrävningarna ger en unik inblick i det vikingatida vardagslivet. Under årets utgrävningar har arkeologerna hittills hittat repstumpar, djurben, keramik, bärnsten och en mängd olika träföremål. Trä bevaras väl i de syrefattiga sjösedimenten, och vid Birka finns möjlighet att hitta helt nya typer av föremål från vikingatiden. – Ungefär 30 procent av alla föremål vi hittar kan vi inte identifiera, vi vet inte vad de använts till. Det är lite coolt, det visar hur lite vi vet om vikingatida vardag. Säger Andréas Olsson. Trots att Birka är rikt på lämningar har fortfarande inget skepp från tiden hittats. Denna viktiga pusselbit saknas, men förra året bärgades spanten till ett skepp ur en vassrugge. – I år ska vi ge oss ner i vassruggen och se om vi hittar resten av skeppet. Ett sådant fynd är nödvändigt för att förstå vilken typ av sjöfart som besökt ön och staden, säger Johan Rönnby.

Besök undersökningen på plats och på webben

Undersökningen på Birka pågår till 14 augusti. Strömma Kanalbolaget har dagligen turer till och från ön och besökare är välkomna att följa arbetet. På plats finns möjlighet att se de senaste fynden, prata med marinarkeologerna och titta på undervattensfilmer från dykningarna. Många fynd från tidigare år ställs även ut på museet på Birka. Du kan även följa arbetet via Twitter och arkeologernas blogg. Läs också mer på Södertörns högskolas hemsida.


Publicerat

i

av

Etiketter: