Arkeologisk undersökning på Birka

I slutet av juli inledde Sjöhistoriska museets marinarkeologer de årligen återkommande undersökningarna av Birka. Tillsammans med forskare och studenter från Södertörns högskola försöker museets marinarkeologer förstå hur staden fungerat – ur ett maritimt perspektiv.

Birka, som ligger på Björkö i Mälaren, var bebodd under tidig vikingatid – från 700-talet fram till 900-talet. Platsen är en av Sveriges mest undersökta fornlämningar, trots det finns mycket kvar att upptäcka.

I år kommer man titta närmare på hamnen, som är långt mer avancerat än man tidigare trott. Bland annat finns spår efter olika typer av bryggor, plattformar och pirar – en del över hundra meter från den vikingatida strandlinjen. Det är okänt vad de använts till.

Birka är rikt på lämningar. Trots det har fortfarande inget skepp från tiden hittats. Ett sådant fynd är nödvändigt för att förstå vilken typ av sjöfart som besökt ön och staden. Denna viktiga pusselbit saknas, men 2008 hittades spanten till ett vikingatida skepp i en vassrugge. Förra året bärgades spanten, i år hoppas marinarkeologerna hitta resten av skeppet.

Undersökningen pågår till mitten av augusti och besökare är välkomna till platsen. Strömma Kanalbolaget har dagligen turer till och från Birka.

På plats finns möjlighet att se de senaste fynden, prata med marinarkeologerna och titta på undervattensfilmer från dykningarna. Många fynd från tidigare år ställs även ut på museet på Birka.

Du kan också följa utgrävningen via Marinarkeobloggen, eller Twitter.

 


 


Publicerat

i

av