Nya perspektiv på Birka

Under två veckor har Sjöhistoriska museet tillsammans med Södertörns högskola genomfört en uppmärksammad undersökning av sjöbottnen utanför Svarta jorden på Björkö i Mälaren. Resultaten ger ett nytt perspektiv på Birka och på vikingatiden.

Nu presenteras marinarkeologernas arbete, resultat och fynd från utgrävningen på Sjöhistoriska museet i Showroom:Birka, som öppnar den 1 oktober.

Undersökningen är den mest omfattande som gjorts under vatten vid Birka. Samtidigt är det bara en bråkdel, inte ens en procent, av hamnområdet som har undersökts.

– Fynden är unika i sitt slag och kan berätta om vikingatiden och Birka på ett nytt sätt. Framför allt speglas vardagslivet i föremål som snidade träskedar och olika typer av textil och rep, men vi har också hittat bärnstensföremål. Den här typen av fynd från Vikingatiden påträffas väldigt sällan på land, och vi har bara grävt några enstaka provschakt, säger Andréas Olsson, chef för Sjöhistoriska museets arkeologienhet.

Föremålen har legat nedbäddade i bottensediment med låg syrehalt. I väntan på konservering måste de förvaras i en liknande miljö. Konservering kan ta flera månader men med hjälp av stora akvarier med nedkylt vatten kan Sjöhistoriska visa fynden direkt.

– Undersökningen är också en del av vårt arbete att göra kulturarvet under vatten tillgängligt för alla som inte själva dyker. Vi vill vara bäst på att snabbt föra ut marinarkeologins arbete till allmänheten. Många har följt arbetet på plats och via Sjöhistoriskas webb. Nu gör vi det tillgängligt också på museet, säger Andréas Olsson.

Arbetet är ett första steg i att beskriva Birka från ett maritimt perspektiv. Undersökningen visar också att hamnen utanför Svarta jorden är en betydligt mer komplex anläggning än vad man tidigare trott med ett system av pirar och bryggor.

– Ett intressant fynd är ett ekspant som daterats till 800-talet. Vi har få fynd av vikingatida fartyg i Sverige och ännu inga med anknytning till Birka. Spantet indikerar förstås att det finns ett fartygsvrak i närheten. Kanske är detta spännande fynd något vi kan gå vidare med under nästa fältsäsong, säger Andréas Olsson.

Showroom:Birka öppnar den 1 oktober kl 16 och visas fram till i januari 2011.


Publicerat

i

av