Etikett: sjöbotten

  • Nya perspektiv på Birka

    Under två veckor har Sjöhistoriska museet tillsammans med Södertörns högskola genomfört en uppmärksammad undersökning av sjöbottnen utanför Svarta jorden på Björkö i Mälaren. Resultaten ger ett nytt perspektiv på Birka och på vikingatiden.

  • Följ med på vraksafari!

    Följ med på vraksafari!

    Sjöhistoriskas marinarkeolog Marcus Hjulhammar har undersökt Stockholms sjöbotten inför bygget av nya Slussen.