Sjöhistoriskas undersökning i Citybanans spår

I sommar sker den största arkeologiska undersökningen i Stockholm sedan utgrävningen vid Helgeandsholmen på slutet av 1970-talet. Undersökningen görs i samband med Citybanans dragning.

Från början av juni till slutet av augusti genomförs utgrävningen av ett 1500 kvadratmeter stort område vid Riddarholmens södra kaj. Två grävlag arkeologer från Sjöhistoriska jobbar i skift mellan 07-23 med att säkra det maritima kulturarvet. De jobbar på uppdrag av Projekt Citybanan, Trafikverket enligt beslut från Länsstyrelsen och i samarbete med Stockholms Stadsmuseum.

24 meter djup

Projekt Citybanan förbereder för att kunna bygga tunneldelen som ansluter Citybanans bergtunnel under Riddarholmen med den 300 meter långa sänktunneln i Riddarfjärden. Anslutningen byggs i en från vattnet säkrad, cirka 24 meter djup schaktgrop. Det är i detta schakt som den arkeologiska utgrävningen görs.

Plats för Sveriges första ångbåtshamn

För varje meter arkeologerna kommer ner i marken så kommer man samtidigt längre och längre bakåt i tiden. På cirka tio meters djup kommer vi till år 1869 då kajen fylldes ut. Vid denna punkt, på den gamla sjöbottnen, börjar de kulturlager som intresserar arkeologerna.

– Tack vare Citybanan kan vi få ny kunskap om vårt kulturarv. Sveriges första ångbåtshamn begravdes under fyllnadsmassor 1869 när Riddarholmshamnen fick en ny kaj framför gamla Riksdagshuset. Vi väntar oss båtfynd och även att hitta rester av den gamla kajen, berättar Marcus Hjulhammar projektledare och intendent vid Sjöhistoriska museet.

I de äldre, djupare liggande lagren räknar arkeologerna med fynd från medeltiden och kanske även vikingatid.

Grävmaskinister och arkeologer i samarbete

Utgrävningen tar alltså plats inom Citybanans arbetsområde. Citybanans roll är att leda arbetet och gräva bort schaktmassorna, skikt för skikt. Under tiden kan arkeologerna göra sitt jobb med provtagning, dokumentation och bärgning av fynd.

– Vi har ett bra samarbete med Sjöhistoriska och det är spännande att följa deras arbete. Det här är också ett bra exempel på hur komplext det är att bygga en pendeltågstunnel rakt igenom Stockholm, säger Bengt Stålbo samordnande byggledare, Projekt Citybanan.

På Sjöhistoriska museets webbplats finns en projektsida om utgrävningen där du kan läsa mer om bakgrund och Riddarholmens historia

Följ arbetet via:


Publicerat

i

av