Ett år har gått - ingenting har hänt

Ett år har gått – ingenting har hänt

Vasa har hittills fått 1000 nya bultar insatta i skrovet. En noggrann mätning och utvärdering har pågått i ett års tid för att mäta rörelser och tryck och påverkan på skeppet. Resultatet är mycket glädjande: rörelserna är få och Vasa kommer nu få ytterligare 4000 bultar utbytta.

Under ett års tid har de nyinsatta bultarna mätts och loggats dygnet runt med en avancerad mätutrustning som mäter med en hundradels millimeters noggrannhet. Det går nu att konstatera att beräkningar och tester som gjordes före och metoderna som använts vid insättningen av bultarna har varit korrekta.

– Utvärderingarna visar att vi är på rätt väg och kan fortsätta bultbytet. Våra farhågor om att skrovet inte skulle hållas samman eller att bultarna skulle trycka sönder skrovet kan vi avfärda. Vi har i samarbete med Sandvik lyckats klara en delikat balansgång där vi har hittat minsta möjliga tryck från bultarna så att de håller ihop skrovet utan att ha sönder det, säger Anders Ahlgren, ingenjör vid Vasamuseet.

2011 startade Sandvik och Vasamuseet ett lyckat forskningssamarbete där kompetens och erfarenheter utbyts. 5000 rostande låglegerade stålbultar från 1960-talet i Vasas skrov byts successivt ut mot nya specialkonstruerade bultar i höglegerat rostfritt stål.

Miljön inne i Vasas gamla ekträ är kemiskt komplex och Sandvik har levererat ett par av sina starkaste och mest korrosionsbeständiga legeringar. De nya bultarna innehåller 27 procent krom, sju procent nickel, ytterligare några element samt järn.

Samtliga 5000 bultar planeras vara utbytta till 2017. De gamla bultarna tas till Sandviken där de smälts ner för att bli nytt stål. De nya bultarna beräknas kunna sitta i Vasa i åtminstone 150 år.
https://smt.sandvik.com/vasa/

https://www.vasamuseet.se/sv/Forskning-och-bevarande/Sa-bevarar-vi-Vasa/bultbyte/

 


Publicerat

i

av

Etiketter: