Vilka besöker Vasa?

År 2009 slog Vasamuseet besöksrekord. Nästan 1,2 miljoner personer hittade då till museet.

Succésiffrorna är de senaste i en stadigt växande kurva. Över 17 miljoner människor har hittills sett skeppet.

Vasamuseet är Skandinaviens mest besökta museum, i konkurrens med världsberömda museer som Louisiana utanför Köpenhamn.

Vem är det då som besöker museet? Vi hoppas att vi ska nå alla, och tror att vi gör det. Enligt en undersökning från 2009 har vi en bred spridning. Besökaren är i snitt 41 år. Hälften är kvinnor, hälften är män.

Besökare från hela världen hittar till oss. Den största andelen kommer från Sverige, men svenskarna är ändå i minoritet. 20 procent av våra besökare bor i Sverige, 80 procent kommer från utlandet.

Tyskland och USA kommer delad andraplats vad gäller andel besökare. 13 procent kommer från Tyskland. 13 procent kommer från USA.

En snabbt växande grupp kommer från Ryssland. På bara ett år ökade den andelen från 3 till 7,5 procent. Mer än en fördubbling alltså.

Vi är också populära hos de spanska besökarna. 6 procent av personerna i undersökningen kom från Spanien.

Vi vill att besökare från alla länder ska känna sig välkomna, och strävar efter ett värdskap i världsklass. Vasamuseet är till för alla.

Besökssiffrorna grundar sig på besöksundersökningar från 2009. Under en femdagarsperiod fick var 70:e besökare svara på frågor. Totalt svarade 514 personer. Bortfallet varierar mellan frågorna, från 1 till 13 procent.


Publicerat

i

,

av