Maritima museer i medvind

Vasamuseet besöktes förra året av fler besökare än någonsin. Totalen för 2009 blev 1 154 000, en ökning av förrförra årets rekordsiffra med en procent.

Tre av fyra besökare var utländska turister.
– De kommer från alla delar av världen. Vi har sett en ökning av turism från länderna runt Östersjön under senare år, säger musiechefen Marika Hedin.

Marinmuseum tog emot 195 000 besökare, en sexprocentig ökning jämfört med året innan. Museet har satsat flitigt på programverksamhet och haft fri entré under lågsäsong.

– På två år har vi ökat mer än tio procent och vi tror på ännu bättre siffror i år med de utställningssatsningar som är på gång, säger museichefen Richard Bauer

Sjöhistoriska museet drog 213 280 besökare under 2009. Det motsvarar en ökning med nästan 90 procent jämfört med 2008, trots att museets huvudbyggnad var stängd för renovering under tre månader.

– Den stora ökningen beror på att besökarna hittade till våra arenor på Galärvarvsområdet under sommaren. Framför allt lockade utställningen om Titanic, men originalbåtsamlingen och Museifartygen visar också rekordsiffror, säger museichefen Hans-Lennart Ohlsson.


Publicerat

i

av