Vasa flyttar in på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Vasamuseet har invigt två mobila enheter vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. De mobila enheterna kallas Äspingar, som var namnet på de mindre båtar som följde Vasa.

Äspingarna förenar Vasamuseets pedagogiska verksamhet med rehabiliteringsprocesser för barn och unga. Sprutor blir till kanoner, droppställningar förvandlas till dykarklockor, barnen får pryda sina sjukhussängar med galjonsfigurer, lära sig myntprägling och spela upp Vasas
historia med handdockor. Allt för läkande lek och träning – från säng till museum.

Äspingarna är en del av projektet ”Alla ombord! – det salutogena museet” som är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på Vasamuseet och som pågår 2008–2010, för att sedan utgöra den ordinarie pedagogiska verksamheten.

Projektet stöds av Allmänna arvsfonden och är ett samarbete mellan Statens maritima museer, Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) i Stockholms län, Rädda Barnen, Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handisam.

Målet är att alla barn och unga med olika funktionsmöjligheter ska kunna tillgodogöra sig, uppleva och aktivt delta i den pedagogiska verksamheten på jämställda och värdiga villkor.


Publicerat

i

av