Pressinbjudan: Rädda vår kust – Kustbevakningen öppnar utställning på Sjöhistoriska

Rädda vår kust handlar om Kustbevakningens arbete när det är som smutsigast. Bilder, filmer och en modell visar ett stort oljeutsläpp i ett kustområde och hur Kustbevakningen arbetar med att ta upp oljan. Utställningen handlar också om kustbevakningsflygets roll i spaningen efter utsläpp till sjöss och visar dykutrustning som används. Rädda vår kust öppnar för allmänheten den 21 februari på Sjöhistoriska museet i Stockholm som är en del av Statens msritima museer.

Den 20 februari kl 13 är representanter för media välkomna. Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin inviger tillsammans med Statens maritima museers överintendent Robert Olsson utställningen, som särskilt vänder sig till barnfamiljer och ungdomar. Hedersgäster är klass 2 B, Borgvallaskolan och klass 5-6, Ektorps skola, i Nacka.

Varje år rör sig 40 000 till 60 000 fartyg i östersjöområdet och runt 300 miljoner ton olja fraktas över Östersjön. Genom det smala Öresund passerar 36 000 fartyg varje år. 57 000 gånger varje år avgår en färja, och lika många gånger anländer en färja till svensk hamn.

Fartygen blir allt större och lasterna av olja eller andra ämnen som kan vara skadliga för naturen, blir därför större. Om ett sådant fartyg går på grund, eller kolliderar med ett annat fartyg, kan stora mängder olja komma ut i havet.

Vid utsläpp till sjöss ska Kustbevakningen arbeta för att stoppa läckaget, förhindra att utsläppet sprider sig och ta upp så mycket som möjligt ur vattnet innan det når land. Olja kan spridas fort i vatten och det är viktigt att komma igång med arbetet att rädda miljön så snabbt det går. Det bästa är om det går att ta upp oljan redan till sjöss. Det är både dyrare och svårare att hantera olja vid stranden och när den kommit upp på land.

För frågor om utställningen kontakta Lotta Brandström, Kustbevakningen: lotta.brandstrom@kustbevakningen.se

www.kustbevakningen.se finns mer information om utställningen, om oljeutsläpp och Kutbevakningens arbete. Bilder från oljeupptagningen som utställningen berättar om finns här: www.kustbevakningen.se/media/bildarkiv/miljoraddning/operation-kyrkesund