Showroom Grand öppnar på Sjöhistoriska

Showroom Grand öppnar på Sjöhistoriska

Fynd från utgrävningen på Balsieholmen visas på Sjöhsitoriska museet

I samband med att Stockholms hamnar renoverat Strömkajen har Sjöhistoriska museets marinarkeologer gjort ett stort antal välbevarade fynd. Utgrävningen vid Grand Hotel har frilagt flera skeppsvrak och stora delar spännande Stockholmshistoria. Den 3 april öppnar Showroom Grand på Sjöhistoriska museet med fynd, bilder och filmer från utgrävningen.

Under hösten och vintern har Stockholms hamnar genomfört renoveringar av Strömkajen. Schaktningarna har skurit genom lager efter lager av historia och ger Sjöhistoriska museets marinarkeologer nya inblickar i Stockholms 1500-, 1600- och 1700-tal. Bland annat har fem skeppsvrak, en fiskerianläggning och en lång rad mindre fynd påträffats.

– Jag har aldrig varit med om att hitta så många välbevarade fynd. Förutom skeppsvraken har vi hittat olika typer av verktyg, riggdetaljer, keramik, kritpipor, handblåst glas, mynt från olika perioder och mycket annat, säger projektledaren Jim Hansson, intendent på Sjöhistoriska museets arkeologienhet, som ingår i myndigheten Statens maritima museer.

Området har skiftat i karaktär över seklen. Under ungefär 80 år från 1560-talet låg Kronans örlogsvarv på Blasieholmen. Här byggdes flera kända krigsfartyg, bland dem regalskeppet Vasa. På 1640-talet donerade Drottning Kristina området till adeln och åtta palats byggdes på ön. Här låg också t ex Amiralitetskyrkan. Senare under 1700-talet blev holmen en plats för slakthusbodar och fiskeriverksamhet och ett ökänt tillhåll. Skeppsvraken och en stor del av övriga fynd gör tiden för örlogsvarvet speciellt intressant för marinarkeologerna.

På Sjöhistoriska öppnar Showroom Grand den 3 april. Där visar museet fynd, bilder och filmer från den uppmärksammade utgrävningen vid Grand Hotel.

Tips
Följ arbetet på marinarkeologernas blogg!

Kontakt

Jim Hansson
Intendent Arkeologienheten och projektledare för utgrävningen, Sjöhistoriska museet
jim.hansson@maritima.se / 0709-29 95 69

Kristoffer Henrysson
Informationsenheten, Sjöhistoriska museet
kristoffer.henrysson@maritima.se / 0709-16 80 86

 

Showroom på Sjöhistoriska museet ger direktkontakt med marinarkeologernas arbete. Det är alltid aktuellt och erbjuder därför inte färdiga tolkningar och resultat. Ibland exponeras alldeles nyupptagna fynd i vatten.