Showroom Dalarö på Sjöhistoriska

Nu öppnar Sjöhistoriska museet Showroom Dalarö – en mindre utställning där museets arkeologer ger smakprov på vad som till hösten planeras bli en världsunik dykpark nära Stockholm.

Vattnet runt Dalarö är sedan länge känt för sina många skeppsvrak som var och ett berättar sin historia. Sjöhistoriska museets arkeologer har under fler år utfört dykningar på vraken kring Dalarö. Just vraken i Östersjön är unika och flera av vraken utanför Dalarö är några av de bäst bevarade. Vissa är till och med belagda med dykförbud. Men nu kan vraken göras tillgängliga både från land och i vatten genom bildandet av ett kulturreservat och öppnandet av en så kallad dykpark. Dalarö marinpark, som dykparken kommer att kallas, blir den första i sitt slag. I dykparken görs även de mest känsliga vraken tillgängliga för både dykare och landkrabbor i ”nära-dyk-upplevelser”.

Dalarö marinpark är resultatet av ett samarbete mellan Sjöhistoriska museet, Haninge kommun, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Stockholm och planeras mjukstarta hösten 2011.

Fynd från Dalarö

Showroom Dalarö är Sjöhistoriska museets tredje showroom. Här får besökare direktkontakt med marinarkeologernas arbete. Det är alltid aktuellt och erbjuder därför inte färdiga tolkningar och resultat. Showroom Dalarö handlar om fynd som gjorts i vattnen kring Dalarö. Öppnar 19 april och visas till och med 21 augusti.


Publicerat

i

, ,

av